Powstanie parafii

POWSTANIE PARAFII I BUDOWA KOŚCIOŁA

18 marca 1990 – poświęcenie krzyża, który stanął na terenie budowy przez Biskupa 
Tadeusza Gocłowskiego

- 5.08.1990 – ustanowienie parafii p.w. św. Józefa w Gdańsku – Przymorzu i 
ogłoszenie  podczas uroczystej Mszy Świętej tej decyzji przez          
Biskupa  Zygmunta Pawłowicza.

W Dekrecie o erygowaniu parafii czytamy:

Ku wiecznej chwale Boga Wszechmogącego, ku pożytkowi Kościoła Świętego 
i dobru duchowemu wiernych rozporządzam  i ogłaszam, co następuje: Celem ułatwienia wiernym Gdańska-Przymorza  spełniania obowiązków religijnych, po wysłuchaniu  zdania Rady Kapłańskiej oraz  zainteresowanych  Rządców Parafii /..,/ niniejszym tworzymy parafię pod wezwaniem św. Józefa  w Gdańsku-Przymorzu. Do nowej parafii należy część  dzielnicy Gdańsk -  Przymorze . Granice nowo utworzonej parafii są następujące: Od strony wschodniej ul. Lumumby  po obu stronach od skrzyżowania z ul.  Chłopską do końca ulicy. Od strony północnej  ul. Dąbrowszczaków po obu stronach, od punktu połączenia z  u1. Lumumby do skrzyżowania z ul. Piastowską. Od strony zachodniej  środkiem ul_ Piastowskiej do skrzyżowania z  ul. Dąbrowszczaków do skrzyżowania  z ul. Chłopską /strona numerów parzystych/. Od strony południowej środkiem ul. Chłopskiej, od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Lumumby /strona numerów parzystych/. Nowa Parafia wybuduje  sobie kościół parafialny pod wezwaniem  św. Józefa zgodnie z lokalizacją  Władz Budowlanych. Wybuduje również plebanię i dom katechetyczny. Obowiązek wystawienia, urządzenia  i utrzymania kościoła parafialnego oraz budynków plebańskich i budynków potrzebnych dla celów duszpasterskich, jak również  obowiązek utrzymania personelu kościelnego i duszpasterskiego spoczywa  na Parafii. /.../ Powyższy dekret wchodzi w życie z dniem 05 sierpnia 1990 r.

Poniżej podpis ks. Biskupa Tadeusza Gocłowskiego.

-  wrzesień 1990 – wybudowanie tymczasowej kaplicy.

- 18.02 1993 – podpisanie aktu notarialnego dotyczącego działki pod budowę 
ośrodka duszpasterskiego.

- 3.09.1993 – pierwsze wykopy pod budowę kościoła.

23.07.1992 – rozpoczęcie budowy plebanii.

- 1.07.1994 – zalano potężną ławę pod budowę wieży kościoła.

- 5.08.1995 – uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod przewodnictwem 
Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Kamień pochodzi z kościoła  
św. Józefa Nazarecie, który znajduje się przy bazylice 
Zwiastowania NMP.

- 1995 – na plebanię wprowadzają się siostry zakonne i księża wikariusze.

- 25.11.1995 – poświęcenie mieszkań na plebanii przez ks. Prałata Jana Majdera

- 27.06.1996 – poświęcenie i otwarcie w plebanii biura parafialnego.

- 7.12.1996 – na plebanię wprowadza się ksiądz proboszcz.

- 1997 – kontynuowanie dalszej budowy kościoła.

- 24.12.1998 – pierwsza Pasterka odprawiona w murach budującego się kościoła.

- 25.12.1998 – Msza Święta odprawiona w murach budującego się kościoła   
przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.

kwiecień 1999 – dostarczenie dzwonów do  parafii.

- 5.06.1999 – poświęcenie dzwonów przez Ojca Świętego Jana Pawła II na
hipodromie w Sopocie.

- 7.06.1999 – udzielenie w murach budującego się kościoła sakramentu 
bierzmowania przez Biskupa Zygmunta Pawłowicza.

- 16.06.2000 – montaż dzwonów na wieży naszego kościoła.

- 5.08.2000 – uroczyste uruchomienie dzwonów.

Kilka informacji o dzwonach:

Najmniejszy dzwon nosi imię Krzysztof, waży 290 kg, brzmi w tonacji „c"; jest na nim makieta kościoła i napis: „Pierwszy Proboszcz i budowniczy Kościoła. Niech twój dźwięk rozbrzmiewa na Bożą chwałę, od Bałtyku po gór szczyty. Na drugiej stronie dzwonu jest napis: Dzwon poświęcony w Roku Pańskim 1999 dnia 5 czerwca przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku, podczas VII Pielgrzymki do Ojczyzny”.  Było to w dziewiątym roku erygowania Parafii św. Józefa w Gdańsku -Przymorzu. Dzwon u fundowała Parafianka  Maria Schott.

Średni dzwon nosi imię - Jan Paweł II, waży 500 kg, brzmi w tonacji „a". Pod spodem widać postać papieża i napis: „Nie lękajcie się - otwórzcie drzwi Chrystusowi. Na drugiej zaś stronie jest Herb papieski i napis: Totus Tuus, a poniżej: Dzwon poświęcony w Roku Pańskim 1999 dnia 5 czerwca przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku, podczas VII Pielgrzymki do Ojczyzny. Było to w dziewiątym roku erygowania Parafii św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu”. Dzwon u fundowali Parafianie.

Dzwon największy - Józef - waży 970 kg, brzmi w tonacji „f". Umieszczony jest na nim wizerunek św. Józefa i napis: „Józefie święty Patronie, ku prośbom naszym się skłoń. Do ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń. Na drugiej stronie: Dzwon poświęcony w Roku Pańskim dnia 5 czerwca ~rzez Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdańsku, podczas VII Pielgrzymki do Ojczyzny. Było to w dziewiątym roku erygowania Parafii św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu”. Dzwon ufundowali Parafianie.

Należy wspomnieć, że o wyborze imion poszczególnych dzwonów zadecydowali wcześniej parafianie w specjalnej ankiecie.

listopad 2001 – montaż konstrukcji dachowej.

- 26.06.2002 – na szczycie kościoła zawisła wiecha.

- wrzesień 2002 – montaż okien

- 25.12.2002 – pobłogosławienie naszego kościoła przez Arcybiskupa Tadeusza 
Gocłowskiego

- 23.02.2003 – poświęcenie organów

- marzec 2003 – montaż zewnętrznych drzwi kościoła.

- 2004 – przez kilka miesięcy zakładano dachówki na dachu kościoła.

-  jesień 2008 – rozpoczęcie układania granitowej  posadzki w naszym kościele, 
budowa ołtarza i ambony.

- 2009 – umieszczenie w prezbiterium i poświęcenie przez Arcybiskupa 
Tadeusza Gocłowskiego  figury św. Józefa

- 2009 – wykonanie i umieszczenie w prezbiterum sedylii

- 2010 – umieszczenie i  poświęcenie krzyża w prezbiterium.

- 24.12.2010 – poświęcenie podczas Pasterki chrzcielnicy w naszym kościele.

- grudzień 2010 – początek wyposażania kościoła w nowe ławki

 

PROJEKT – NADZÓR – WYKONANIE

Projekt techniczny całego obiektu duszpasterskiego wykonał Zespół Autorski FORT Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe spółka z o.o., Gdańsk-Oliwa ul. Mściwoja 50/ 33.

W skład zespołu wchodziły osoby: mgr inż. arch. Piotr Mazur, mgr inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, mgr inż. arch. Wojciech Targowski, mgr inż. arch. Roksana Czartopolska oraz mgr inż. arch. Małgorzata Skrzypek.

W tym okresie trwały częste spotkania i rozmowy z architektem inż. Antonim Taraszkiewiczem i konstruktorem inż. Januszem Modzelewskim w sprawie projektu budowy całego ośrodka duszpasterskiego. W rozmowach uczestniczyli również panowie inżynierowie odpowiedzialni za stronę sanitarną — p. Marian Wojtkowski oraz za branżę elektryczną — śp. Lucjan Wichorowski.

Od samego początku kierownikiem budowy był p. inż. Wojciech Lipski.

W stworzeniu odpowiedniego zaplecza budowlanego pomógł śp. mgr Ryszard Ormiński – dyrektor Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Gdańsku.

Pierwszymi pracownikami  - murarzami byli: p. Stanisław Rąpczyk, p. Michał Kobiela, p.Dawid Langowski, p. Franciszek Żołnowski oraz p. Krystian Kosater.     Pierwszym majstrem budowy był p. Czesław Kulis. Później zastąpili go p. Stefan Magierki i p. Czesław Soldatke.

W pracach ciesielskich pomagali: p. Stefan Maziec i p. Władysław Tłoczyński.

Prace związane z elektrycznością wykonał p. Franciszek Żygowski. Pomagali mu śp. Edward Arendt i p. Edward Kolka. W ramach koleżeńskiej pomocy włączali się także do pracy: p. Andrzej Matuszak i p. Andrzej Jaszewski.

Wszystkie prace hydrauliczne wykonali: p. Tadeusz Żbikowski, p. Józef Daniluk i p. Mirosław Paczula.

W pracach wykończeniowych pomocą służyli: p. Kazimierz Borys i p. Kazimierz Kalkowski.

Parkiety w pokojach układał p. Józef Grigo. Wszystkie prace stolarskie wykonywane były i są w Dziemianach w Zakładzie Stolarskim  p. Stefana Sprawki.

 

BUDOWNICZOWIE  NASZEJ ŚWIĄTYNI

Od samego początku w dzieło budowy oprócz na stałe zatrudnionych pracowników angażowało się wielu parafian. Należą do nich:

Edward Arendt, Marian Bajena, Adam Balcerzak, Tadeusz Balcerzak, śp. Ludwik Barański, Jan Bartkowski, Kazimierz Bartoszak, Ryszard Bednarczyk, śp. Eugeniusz Behrendt, Jan Bocian, śp. Bronisław Bogunia, Czesław Borkowski, Jerzy Cholewiński, Józef Czerwonko,  Andrzej Czerwonka, Antoni Dróżdż, Sylwester Durka, śp. Czesław Falba, Jan Firgolski, śp. Jan Gawroński, śp. Marian Gidziński, Antoni Gucwa, Gerard Hennig, Medard Janowski, Kazimierz Jatczak, Roman Jurkiewicz, śp. Jan Kaczor, Zdzisław Kamiński, Tadeusz Klawikowski, Feliks Klóska, Józef Kolaska, Edward Kolka, śp. Józef Kołaczyński, śp. Czesław  Konopiński, Konrad Korzeniewski, Jan Krzywiec,  śp. Kazimierz Kucner, Edward Ludera Tadeusz Maciejczyk, Jan Maksim, Stanisław Mania, Zenon Matusewicz, Stanisław Mielcarz, Władysław Mierzejewski, Stanisław Mijas, Waldemar Mularski, Feliks Niewiadomski, Jerzy Partyka, Stanisław Pieńkowski, Antoni Pobłocki, Ryszard Pyzdrowski, Franciszek Rona, Ludwik Sadkiewicz, śp. Kazimierz Stopowski, Leszek Stamm, Leonard Stryczyński, Romuald Szabunio, Władysław Tłoczyński, śp. Jan Tomporowski, Jan Tonderys. Stefan Urbaniak, Zenon Urbański, Jan Walczak, Edward Wiśniewski, Bronisław Wrzesiński, Bronisław Zakrzewski, Tadeusz Zakrzewski, Henryk Zimny, Olgierd Ziółkowski, Wiesław Żelik, Franciszek Żygowski.

 

SKARBNICY

Była to wspólnota ludzi, którzy raz w miesiącu odwiedzali rodziny, zbierając pieniądze na budowę nowego ośrodka duszpasterskiego. Należeli do nich:

Elżbieta Adamowska, Felicja Andersz, Melania Arendt, Regina Bach, Józef Bajena, Natalia Bajor, Adam Balcerzak, Tadeusz Balcerzak, Wanda Basałaj, Maria Basińska, Kazimierz Bassa, Emilia Bednarek, Eugeniusz Behrendt, Krystyna Białkowska, Krystyna Bielińska, Helena Bogdan, Maryla Bogdanowicz, Brunhilda Brylowska, Zofia Brzoskowska, Ludwika Bubella, Janina Budzyńska, Irena Bullmann, Stanisław Chabik, Regina Chiluta, Wanda Cukierska, Teresa Czarnowska, Anastazja Czerniawska, Sylwia Ćwiklińska, Jadwiga Dacewicz, Krystyna Dąbrowska, Maria Bering, Elżbieta Długi, Franciszka Drążkiewicz, Stefania Dusza, Cecylia Dwojak, Maria Falba, Kazimierz Filipkowski, Hilaria Fogler, Stanisława Frydrychowicz, Zofia Fryska, Lidia Fyda, Ewa Gagat, Irena Gerewicz, Wanda Glegocińska, Piotr Głowacki, Jadwiga Głusza, Stanisław Gołębiewicz, Krystyna Górecka, Maria Górecka, Eryka Górska, Barbara Groth, Maria Gruba, Maria Guellard, Elżbieta Guz, Helena Haba, Tadeusz Hawro, Gerard Hennig, Władysława Iglińska, Piotr Igliński, Irena Jackowska, Anna Jaglińska, Elżbieta Jankowska, Zofia Jankowska, Medard Janowski, Regina Jarmołowicz, Jadwiga Jarosz, Barbara Jasowicz, Dorota Jatkiewicz, Jadwiga Jerenkiewicz, Olgierd Jeśman, Maria Jujka, Jadwiga Jurkiewicz, Wanda Kalinowska, Wiesława Kalinowska, Alina Kaliszewska, Zdzisław Kamieński, Teresa Kanecka, Urszula Kanecka, Lucyna Kapica, Elżbieta Karpińska, Hilda Kazanowska, Irena Kazimierczak, Urszula Kędzierska, Elżbieta Kołodzieiczyk, Halina Kołodziejczyk, Zdzisława Kopańczyk, Andrzej Kotecki, Marian Kozikowski, Maria Kozłowska, Barbara Krakowiak, Władysława Kroczak, Elżbieta Kruszewska, Jadwiga Krzemień, Jan Kuich, Bożena Kułakowska, Regina Kuśmierek, Krystyna Lackorzyńska, Joanna Latoszek, Aniela Lenc, Jan Lerchenfeld, Sabina Lewandowska, Teresa Lipińska, Irena Lonty, Maria Loboda, Tadeusz Maciejczyk, Weronika Maciejewska, Maciej Małecki, Stanisław Mania, Wanda Markowska, Teresa Martyniuk, Zenon Matusewicz, Genowefa Matuszyńska, Maria Miąsko, Jadwiga Mickiewicz, Teresa Mieczkowska, Zenon Mielcaręk, Maria Mielcarz, Elżbieta Miernik, Stanisław Mijas, Zofia Mika, Halina Mróz, Maria Niewiadomska, Tanina Okulewicz, Emilia Olech, Elżbieta Orlikowska, Teresa Osińska, Genowefa Pabiszczak, Janina Paprocka, Emilia Pełczyńska, Maria Pełdjak, Teresa Pereć, Paweł Petelski, Anna Pieńkowska, Teresa Popiołek, Krystyna Przybyłowska, Edmund Puszakowski, Bronisław Rachański, Janina Rezner, Franciszek Rona, Hanna Rozmarynowska, Stella Rymanowicz, Stanisław Samburski, Stanisław Schonnagel, Krzysztof Skrzypski, Anna Skwiercz, Elżbieta Sławoszewska, Tomasz Słupek, Władysław Słuszewski, Maria Socha, Kazimierz Stasiński, Leonard Stryczyński, Zbigniew Sutyła, Romuald Szabunio, Beata Szczęsna, Maryla Szczęsna, Jadwiga Szymańska, Janina Śmiałek, Stanisława Smierzchalska, Teresa Teda, Alojzy Tocha, Danuta Turowiecka, Halina Tyburska, Hanna Ufnal, Lucyna Ulwan-Olfans, Janina Urbaniak, Jan Walczak, Bożena Wałach, Helena Warczyńska, Regina Wasiołek, Jan Wentowski,  Jan Witkowski, Ewa Wnuk, Małgorzata Wolender, Kunegunda Wójtowicz, Janina Zacharzewska, Helena Zakrzewska, Wanda Zakrzewska, Bronisław Zakrzewski, Tadeusz Zakrzewski, Janina Zbytniewska, Iwona Zielińska, Danuta Zimna, Henryk Zimny, Jadwiga Zwiefka, Helena Żygowska.

 

JÓZEFKI

Kiedy  została ustanowiona nasza Parafia p.w.  Świętego Józefa chcieliśmy, aby budowa naszej świątyni była votum wdzięczności za tysiąc lat chrześcijaństwa na polskiej ziemi i wejście w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa na świecie. Powodzenie tej budowy zawdzięczamy przede wszystkim naszym ofiarom. Jednak sfinalizowanie naszego wspólnego dzieła wymagało większych środków finansowych. Ksiądz Proboszcz wpadł wówczas na pomysł, jak „podreperować" fundusze przeznaczone na budowę kościoła. I zaczęło się! W styczniu 1994 r. rozpoczęła się akcja „Józefki". Polegała ona na wysyłaniu do mężczyzn i kobiet o imieniu Józef i Józefa w całym kraju listu, który krótko przedstawiał naszą parafię i potrzeby związane z budową kościoła oraz prośbę o wsparcie. Całą sprawą związaną z wyszukiwaniem adresów (z książek telefonicznych  i przygotowaniem kopert zajmowały się panie: Wiesława Kalinowska, Maria Pełdjak oraz Lucyna Balicka.

  

DUSZPASTERZE I WSPÓŁPRACOWNICY

PROBOSZCZ

Ks. Krzysztof Glaza

WIKARIUSZE

Ks. Jarosław Urbański

Ks. Tomasz Kręcicki

Ks. Grzegorz Bączkiewicz

Ks. Marek Derebecki

Ks. Ryszard Rezmer

Ks. Jacek Pokoński

Ks. Krzysztof Mierzejewski

Ks. Marcin Dera

Ks. Artur Słomka

Ks. Marek Płaza

Ks. Rafał Czaja

Ks. Marek Modzelewski

REZYDENCI

Ks. Stanisław Pietrzak

Ks. Zdzisław Kropidłowski

NEOPREZBITERZY WYWODZĄCY SIĘ Z PARAFII

Ks. Jacek Pokoński

Ks. Robert Maciejewski

Ks. Janusz Piechocki (pallotyn)

Ks. Waldemar Bajena

Ks. Krzysztof Gidziński

Ks. Rafał Starkowicz

Ks. Tomasz Czerniawski

Ks. Błażej Drożdż

o. Bruno (Marek Neuman)

ks. Łukasz Tarnowski

ks. Patryk Misiewicz