Grupy Duszpasterskie

Nadz. Szafarze Komunii Świętej

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej może pełnić mężczyzna powołany do tej posługi zgodnie z prawem Kościoła. Kandydaci na szafarzy przygotowują się do przyjęcia funkcji przez kilkumiesięczne przeszkolenie prowadzone przez Archidiecezjalną Komisję Liturgiczną w zakresie teologicznym i liturgicznym. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu kandydaci otrzymują upoważnienie do pełnienia tej posługi od Księdza Arcybiskupa. Upoważnienie jest ważne na jeden rok i może być przedłużone na rok następny, pod warunkiem, że szafarz przez cały rok gorliwie wypełniał posługę i uczestniczył w trzydniowych rekolekcjach.

Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii św. należy zanoszenie jej chorym i niepełnosprawnym, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć w Eucharystii kościele.   

Drugim motywem duszpasterskim tej posługi jest pomoc kapłanom w rozdzielaniu Komunii św. w sytuacji, gdy w kościele duża liczba wiernych przystępuje do Komunii św.

Obecność szafarzy wyraża troskę Kościoła, aby wielki dar Eucharystii mógł z łatwością dotrzeć do każdego wierzącego, nawet w sytuacji, gdy szafarze zwyczajni nie mogą tego uczynić w sposób skuteczny.

Wskazówki dla rodzin chcących skorzystać z posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej:

- należy przygotować stół nakryty białym obrusem, świece, krzyż, szklankę czystej wody do puryfikacji lub podania choremu

- jest wskazane, aby rodzina zgromadziła się w pokoju i modliła się razem z chorym domownikiem przed przyjęciem przez niego Komunii św.

- potrzebę posługi nadzwyczajnego szafarza zgłasza się w zakrystii, kancelarii lub  do któregoś z kapłanów

W naszej wspólnocie parafialnej posługę nadzwyczajnych szafarzy pełnią:

Konrad Korzeniewski

Tadeusz Klawikowski

Stefan Urbaniak

Opiekunem Szafarzy jest ks. proboszcz Krzysztof Glaza