Grupy Duszpasterskie

Centrum Ochotników Cierpienia

CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA

ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

CVS (Centrum  Ochotników Cierpienia) jest międzynarodową Konfederacją Diecezjalnych Stowarzyszeń, założoną w 1947 roku przez księdza prałata Luigi Novarese.

Ksiądz prałat Luigi Novarese jest założycielem kilku wielkich dzieł.

Jako pierwsze dzieło, w maju 1943 roku powstała „Maryjna Liga Kapłanów”,  niosąca pomoc kapłanom -  chorym i zdrowym  -  w szerzeniu prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Jego inicjatywą stała się coroczna pielgrzymka kapłanów do Lourdes,  połączona z rekolekcjami.

W maju 1957,  powstało „Centrum Ochotników Cierpienia”.

W roku 1950 powstało Stowarzyszenie „Cichych Pracowników Krzyża”- najważniejsze dzieło prałata Novarese.

Ostatnią rodzina,  którą zrodziło serce ks.  Prałata Novarese w 1952 roku to „Bracia i Siostry chorych”. Powstała z zamysłem, aby stworzyć osobom zdrowym możliwość wspierania chorych.

Stowarzyszenie zostało zaaprobowane przez Jana XXIII w dniu 24 listopada 1960,  w Breve Apostolskim Valde Probandae, które zalicza „Cichych Pracowników Krzyża”  wraz z trzema podlegającymi mu współstowarzyszeniami: „Ochotnikami Cierpienia”,  „Ligą Kapłanów Maryjnych”  i  „Braćmi i Siostrami Chorych” do stowarzyszeń religijnych.

Centrum Ochotników Cierpienia prowadzi apostolat wśród chorych, realizując wizję ks. Luigi Novarese.  Pragnął on,  by człowiek chory odkrył wartość swojego cierpienia i składał go w ofierze za bliźnich,  Kościół i świat współuczestnicząc w ten sposób w misterium Męki Chrystusa

.  Dzięki temu chory staje się apostołem wśród cierpiących i pomaga im odkryć sens cierpienia.  Żyjąc w jedności z Maryją,  członkowie Centrum odpowiadają na Jej wezwanie do modlitwy skierowane podczas objawień w Lourdes i Fatimie.

Centrum Ochotników Cierpienia ma na celu przede wszystkim:  włączyć osoby chore,  cierpiące,  z charakterystyczną dla nich aktywnością,  w aktywność pastoralną Kościoła lokalnego oaz włączyć niepełnosprawnych w życie społeczne,  zapewniając im ich niezależność.

Co chce dać Tobie Centrum ?

Centrum Ochotników Cierpienia chce wzbogacić Twoją godność człowieka cierpiącego poprzez wpisanie jej w Mistyczne Ciało Chrystusa,  chce zobowiązać Cię do budowania Królestwa Bożego,  chce nadać zbawczą wartość twojej pokucie,  pracy i cierpieniu.

Aby stać się „Ochotnikiem Cierpienia” osoba chora powinna wypełnić deklarację.  Każdy deklarujący się jako Ochotnik Cierpienia winien żyć w stanie łaski uświęcającej i przyjąć orędzia Matki Bożej z Loudes i Fatimy. Odpowiedź na te wezwania oznacza zrozumienie i zaakceptowanie przez chorego swojego cierpienia, a także ofiarowanie go Chrystusowi przez ręce Maryi za wszystkich grzeszników.

Miejscem formacji każdego Ochotnika Cierpienia jest grupa przewodnia istniejąca w parafii. W formacji ogólnej podstawą jest Słowo Boże,  nauczania Kościoła, wskazania pasterskie biskupów oraz charyzmat Założyciela

Żywotność i  duszpasterska skuteczność Centrum zależą w dużej mierze od aktywności i entuzjazmu tych grup w parafiach.

W Parafii świętego Józefa na Przymorzu spotykamy się na wspólnej modlitwie  w pierwsze soboty miesiąca na Mszy Świętej

o godz. 11.00 zakończonej indywidualnym błogosławieństwem  Najświętszym Sakramentem.

Dalsza część spotkania (formacja) odbywa się w salce parafialnej.

Na spotkania sobotnie zapraszamy wszystkich Ochotników Cierpienia oraz sympatyków.

Poniżej podajemy terminarz naszych spotkań w parafii oraz plan pracy Stowarzyszenia.

SPOTKANIA CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Msze św. z indywidualnym błogosławieństwem chorych Najświętszym Sakramentem odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca

o godz. 11.00