Sakrament Małżeństwa

MAŁŻEŃSTWO 

     Małżeństwo katolickie jest związkiem sakramentalnym. Sakramentu małżeństwa małżonkowie udzielają sobie nawzajem, 
a Bóg, jako twórca małżeństwa błogosławi ten związek. Sakrament ten daje małżonkom moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wykonywali swoje obowiązki, i aby dawali chrześcijańskie świadectwo wobec świata. 

     Wyrażając wolę zawarcia sakramentu małżeństwa należy przedstawić: 

- metrykę chrztu ( wyciągnięta tuż przed rozpoczęciem załatwiania formalności. Jest ona ważna tylko 3 miesiące)

- dowody osobiste

- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej lub Indeks katechetyczny

- zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku zawierania „małżeństwa konkordatowego”).

- akt zgonu współmałżonka w przypadku powtórnego małżeństwa.

- prawomocny wyrok sądu w sprawie stwierdzenia rozwodu małżonków w przypadku, gdy został zawarty tylko kontrakt cywilny.

    Formalności w kancelarii parafialnej załatwiamy 3 miesiące przed zawarciemmałżeństwa.

     Małżeństwo zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego zawiera się w parafii narzeczonych. W przypadku wyboru innej parafii wymaga się pozwolenia z parafii narzeczonej lub narzeczonego. 

     Przygotowując się do sakramentu małżeństwa należy odbyć nauki przedmałżeńskie oraz nauki w poradnictwie rodzinnym. 

    Narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedmałżeńskie. Pierwsza ma miejsce na początku przygotowań, druga przed zawarciem małżeństwa. 

    Narzeczeni wybierają dwoje świadków. Świadkowie 
w dniu ślubu zobowiązani są do okazania dowodów tożsamości. PORADNICTWO RODZINNE

   

Jako doradcy poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego pełnimy misję zgodnie z nauką Kościoła, pomagając rozpoznać sens i cel ludzkiej miłości, jak również przygotować narzeczonych do pełnienia zadań małżeńskich i rodzinnych w sposób odpowiedzialny.

   Dla narzeczonych odbywają się trzy spotkania, na których poznają funkcjonowanie swojego organizmu. Dokładna wiedza o prawach płodności pozwala im, jako przyszłym rodzicom, poznać moment poczęcia dziecka. 
W poradni są dostępne wszelkie materiały informacyjne.

      Z porad mogą korzystać również panie będące w okresie przejściowym (premenopauza, menopauza), jak i małżeństwa borykające się z różnymi problemami. Służąc im pomocą mamy możliwość skontaktowania ich 
z psychologiem i prawnikiem pracującym 
w naszej kurii metropolitarnej.

Poradnictwo Rodzinne w naszej parafii prowadzi Pani Barbara Balcerzak.

Poradnictwo czynne w każdy wtorek od godz. 18.00.KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

W DEKANACIE GDAŃSK PRZYMORZE

W ROKU 2013

 

1) Każda para narzeczonych jest zobowiązana odbyć cztery nauki przedmałżeńskie, które potwierdzone zostają podpisem prowadzącego.

 

2) Nauki odbywają się w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego (Okrąglak) w Gdańsku - Przymorzu, ul. Plac NMP 1

 

3) Kurs jest bezpłatny. Na końcu można złożyć dobrowolna ofiarę.

 

4) Nauki rozpoczynają się w poniedziałek po drugiej niedzieli miesiąca a kończą w czwartek. Mają one miejsce w salce lub dolnym kościele o godz. 19.00.

 

5) Terminy nauk:

 

       -  11-14 luty  2013

       -  15-18 kwiecień 2013

       -  10-13 czerwiec 2013

       -    9-12 wrzesień 2013

       -  11-14  listopad 2013

 

6) Tematy nauk:

         - Podstawy wiary katolickiej.

         - Rodzina wierząca i ewangelizująca. Wychowanie potomstwa.

         - Małżeństwo w prawie kanonicznym.

         - Kryzys małżeństwa i rodziny, etyka małżeńska.

 

7) Nauki prowadzą : ks. Jerzy Stolczyk  i Ks. Andrzej Nowak.