Pierwsza Komunia Święta

Informacje dla Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej

 

a) dokumenty

 • Rodzice zapisując dziecko na przygotowanie do I Komunii świętej przedstawiają Indeks katechetyczny celem           potwierdzenia          udziału w katechizacji szkolnej.
 • Rodzice dziecka ochrzczonego poza parafią św. Józefa dostarczają metrykę chrztu (termin ostateczny: do końca listopada 2013) z parafii, w której dziecko było ochrzczone.
 • Rodzice dziecka mieszkającego na terenie innej parafii dostarczają zgodę swojego księdza proboszcza na przygotowanie i przystąpienie do I Komunii świętej w parafii św. Józefa w Gdańsku Przymorzu (termin ostateczny: do końca listopada 20123r.
 • Rodzice podpisują deklarację, że zobowiązują się do religijnego wychowania dziecka i pomocy w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu.
 • Niedostarczenie w wyznaczenym terminie wymaganych dokumentów, oznacza rezygnację z przygotowania dziecka w danym roku do I komunii świetej.

b) spotkania

 • Katecheza sakramentalna odbywa się raz w tygodniu w grupach:
  • Dzieci przygotowywane przez s. Pije  w poniedziałek:

I grupa 15.30 – 16.15,

II grupa 16.30 – 17.15

  • Dzieci przygotowywane przez s. Salomeę we wtorek:

I grupa 15.30 – 16.15

II grupa 16.30 – 17.15

 • Dziecko obowiązkowo uczestniczy we Mszy Świętej niedzielnej oraz w innych nabożeństwach zgonie z kalendarzem liturgicznym, a także w uroczystym poświęceniu dewocjonaliów (różaniec, medalik Matki Bożej Niepokalanej, książeczka do nabożeństwa)
 • Oprócz spotkań dla dzieci równolegle w ciągu roku, odbywają się spotkania formacyjno organizacyjne dla rodziców i opiekunów. Celem spotkań jest pogłębienie życia sakramentalnego i rodzinne przygotowanie się do uroczystości I Komunii Świętej.

c) wiedza religijna

 • Dziecko posiada wiedzę z Małego Katechizmu
 • W czasie formacji na bieżąco sprawdzana jest wiedzy religijna z przerobionego na spotkaniach materiału.

Przygotowanie do i Komunii świętej prowadzą:

 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 76 i pozostałe - s. Salomea

Dzieci ze szkoły Podstawowej nr 44 – s. Pia